501 228 488   
Możesz liczyć na fachową pomoc i życzliwe podejście. Absolutną dyskrecję
Współpracuję z lekarzem psychiatrą oraz neurologiem - możliwość porady - konsultacji.

Oferuję pomoc psychologiczną

Tomasz Gocłowski

Kilka słów o mnie
 
Jestem mgr pedagogiki resocjalizacyjnej - terapeutą Ukończyłem studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie oraz 3-letnie Medyczne Studia Zawodowe w Warszawie z tytułem terapeuty zajęciowego specjalność: Psychoterapia z rewalidacją przez sztukę.

Uzyskasz konkretną pomoc i wsparcie w:
 

  Nerwicach 
  Stanach lękowych, fobiach 
  Sytuacjach kryzysowych: partnerskich, rodzinnych, zawodowych, szkolnych
  Trudnościach w kontaktach z innymi ludźmi, budowania konstruktywnych relacji 
  Problemach z wyrażaniem gniewu i złości, autoagresją 
  Bezsenności
  Stanach zniechęcenia
  Odczuwania depresji
  Dolegliwościach somatycznych i innych problemach

 

Zapraszam do skorzystania z profesjonalnych mediacji oferuję:

 

    Konsultacje dla małżeństw i par przechodzących kryzys.

   Pomoc w zakresie rozwiązywania konfliktów małżeńskich, partnerskich, rodzinnych, wychowawczych.

   Wypracowywanie kompromisu oraz osiąganie satysfakcjonującego porozumienia.

  W sytuacji rozwodu i rozpadu relacji – aby godnie się rozstać.

  Mediacja pomoże satysfakcjonująco obie strony uzgodnić takie kwestie jak min.: alimenty, podział majątku wspólnego, kwestię mieszkania.

  Wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i kontakty z nimi (sąd uwzględni takie porozumienie jeżeli będzie ono zgodne z dobrem dzieci).

   Sporządzenie planu wychowawczego (porozumienie rodzicielskie - art. 58 § 1 KRiO).

   Mediacje w sprawach: cywilnych, gospodarczych, karnych w zakresie prawa pracy oraz postepowania w sprawach nieletnich. 

 

                   Zawsze możesz skorzystać z mediacji jesli tylko chcesz się porozumieć z drugą stroną..

                                                Mediacje przywilejem skonfliktowanych stron...  

 

 

                                                                            

 

                                                                             

                                                                                                                                                             

 

 

Tomasz Gocłowski Wszelkie prawa zastrzeżone!
Realizacja: Projektowanie stron www
Psychoterapia,Mediacje, Pomoc Psychologiczna, Psychoterapia, Mediacja Warszawa, Stres, Nerwice,Lęki