501 228 488   
Możesz liczyć na fachową pomoc i życzliwe podejście. Absolutną dyskrecję
Współpracuję z lekarzem psychiatrą oraz neurologiem - możliwość porady - konsultacji.

Mediacja – termin zapożyczony z języka łacińskiego mediatio oznacza pośrednictwo. To dobrowolny i poufny proces rozwiązywania, wygaszania sporu prowadzący do osiągnięcia satysfakcjonującego obie strony porozumienia przy udziale mediatora, jako osoby trzeciej – bezstronnej i neutralnej wobec stron i ich konfliktu.

 

Celem mediacji jest:

 

- doprowadzenie do zawarcia przez strony akceptowalnego wzajemnie porozumienia, które będzie uwzględniać i zabezpieczać ich interesy i potrzeby

- odbudowanie pozytywnych relacji, wygaszenie konfliktu, rozwiązanie sporu oraz zainicjowanie nowych podstaw współpracy

- zrozumienie i usunięcie przyczyn konfliktu między stronami

- znalezienie najbardziej korzystnego i satysfakcjonującego rozwiązania problemu.

 

Podstawowe zasady mediacji

 

·         Dobrowolność - oznacza to, iż strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w mediacji. Mają prawo w każdym momencie z niej się wycofać. Wobec uczestników postepowania mediacyjnego nie można wywierać żadnej presji ani nacisku także odnośnie samego udziału w mediacji.

·         Bezstronność - strony w mediacji pozostają na równych prawach i są traktowane jednakowo. Mediator, jako fachowiec prowadzący rokowania nie może być w żaden sposób związany ze stronami konfliktu ani z przedmiotem postepowania mediacyjnego. Jest i pozostaje osobą bezstronną i niezależną.

·         Poufność – przebieg postępowania mediacyjnego objęty jest tajemnicą

·         Neutralność – mediator nie narzuca stronom własnych propozycji na temat rozwiązania konfliktu. Porozumienie wypracowują same strony.

·         Akceptowalność – obie strony muszą zaakceptować mediację, jako formę rozwiązania problemu, konfliktu oraz osobę mediatora i jego pomoc w dochodzeniu do porozumienia. Na początku postepowania ustala się pewnego rodzaju kontrakt, czyli ustalenia, które obowiązywać będą strony i mediatora, których następnie winni przestrzegać.

Ni   Nieformalność - oznacza to, że spotkania w mediacji nie są w żaden sposób rejestrowane. Jeśli mediator za zgodą stron będzie sporządzał notatki na użytek mediacji zobowiązany jest on do ich zniszczenia w momencie zakończenia postępowania mediacyjnego. Jedynym dokumentem może byc akt ugody.

 

 

Tomasz Gocłowski Wszelkie prawa zastrzeżone!
Realizacja: Projektowanie stron www
Psychoterapia,Mediacje, Pomoc Psychologiczna, Psychoterapia, Mediacja Warszawa, Stres, Nerwice,Lęki