501 228 488   
Możesz liczyć na fachową pomoc i życzliwe podejście. Absolutną dyskrecję
Współpracuję z lekarzem psychiatrą oraz neurologiem - możliwość porady - konsultacji.

O mnie

Jestem mgr pedagogiki resocjalizacyjnej - terapeutą - mediatorem.
Ukończyłem studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie, Studia Podyplomowe w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku: Mediacje sądowe i pozasądowe, Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w Warszawie, oraz 3-letnie Medyczne Studia Zawodowe w Warszawie z tytułem terapeuty zajęciowego specjalność: Psychoterapia z rewalidacją przez sztukę. Kolejnym etapem doskonalenia zawodowego był udział w rocznym szkoleniu warsztatowym organizowanym przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne z zakresu programowego „Skuteczny terapeuta” oraz 3-letnie Szkolenie w Psychoterapii prowadzone w OPiRP w Warszawie.

Zdobyłem także kolejną specjalność: praca socjalna – kwalifikacje ustawowe. Ukończyłem Profesjonalną Szkołę Mediacji zgodną ze "standardami szkolenia mediatorów" regulowanymi rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 56 poz. 591) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 108 poz. 1020 w Krajowym Centrum Mediacji w Warszawie ukończoną certyfikatem.

 

Jestem mediatorem stałym w sprawach rodzinnych i nieletnich w Sądzie Okręgowym w Warszawie, oraz Sądzie Okręgowym dla Warszawy Pragi. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Mediator Polski w Warszawie.  Aktualnie odbywam dalsze szkolenia w psychoterapii.


  Moje doświadczenie w zakresie poradnictwa i pomocy sięga 1998 roku gdzie początkowo  współpracowałem z kilkoma Fundacjami występując w roli ko-terapeuty. W trakcie kształcenia na Medycznych Studiach Zawodowych odbywałem praktykę w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie biorąc udział w zajęciach terapeutyczno – usprawniających w roli współprowadzącego. W latach 2006-2008 współpracowałem z Gabinetem Rehabilitacji „Aura” w Warszawie prowadząc indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo z zakresu arteterapii, biblioterapii i muzykoterapii oraz treningi umiejętności społecznych. W latach 2009-2013 pracowałem w Ośrodku Pomocy Terapii i Rehabilitacji Psychologicznej „DORART” w Warszawie pełniąc funkcję konsultanta i terapeuty oraz mediatora w sprawach rodzinnych. Prowadziłem tam terapię indywidualną i grupową, zajęcia z zakresu arteterapii, muzykoterapii, biblioterapii.

Jestem autorem 3-ch prac:

  • „Projekt programu zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w wieku 13-15 lat” Warszawa 2003
  • „Psychoterapia w nerwicy lękowej” Warszawa 2009
  • „Zastosowanie psychoterapii w nerwicy u osób niedostosowanych społecznie” Warszawa 2011

 

Tomasz Gocłowski Wszelkie prawa zastrzeżone!
Realizacja: Projektowanie stron www
Psychoterapia,Mediacje, Pomoc Psychologiczna, Psychoterapia, Mediacja Warszawa, Stres, Nerwice,Lęki